top of page
Acasă
Gradinita Logo.jpg

Deviza Grădiniței Elpis PP

"AICI, COPILARIA E LA EA ACASĂ!"

 

Viziunea :

Creşterea calității vieţii în comunitate. Privită ca o extensie sănătoasă a familiei şi ca un pas indispensabil spre școală, Grădinița Elpis participă la scopul general de formare armonioasă mentală, spirituală, morală şi estetică a copiilor.

Misiunea:

Educație și instruire de calitate în spiritul normelor morale creștine.

Home
Photo Gallery
Galerie Foto
Dotări

Spațiul educațional este amenajat corespunzător desfășurării activităților instructiv-educative pe nivele de vârstă. Mobilierul respectă standardele ergometrice pentru copiii de vârstă preșcolară. Copiii beneficiază de patru săli de grupă încălzite prin pardoseală și echipate cu computere, copiatoare, retroproiector, materiale didactice adecvate cerințelor standardelor de calitate ale educației preprimare din țară. Sala de mese, dormitorul, bucătăria sunt amenajate în concordanță cu normele legale. Izolatorul, sala mică de primire, centrul de resurse educaționale, sala festivă și spațiul de joacă din curte completează spațiul ambiental și oferta de servicii. Biblioteca pentru cadrele didactice oferă peste 800 de titluri de cărți de specialitate și peste 200 de resurse educaționale pe suport electronic, dicționare, albume pentru copii, planșe, jocuri didactice, costume pentru serbări, marionete pentru teatru de păpuși. Clădirea este securizată cu un sistem antiefracție și de alarmare la incendii, camere de supraveghere cu circuit interior și exterior și dotări de prevenire a situațiilor de urgență. Bucătăria este dotată cu aparatură electrocasnică modernă, sistem de filtrare a apei, mașină de spălat vase, iar sala pentru antepreșcolari beneficiază de un aparat profesional de purificare al aerului.

Features
Activități

Planul de școlarizare pentru anul şcolar 2018-2019 este de 80 de copii. În prezent sunt înscriși 84 copii.

 

Oferta grădiniței cuprinde patru grupe omogene, limba engleză cu profesor- trei zile pe săptămână și program prelungit. Opționalele sunt adresate componentei artistice, educației muzicale și activităților practic gospodărești cu scopul declarat în strategia educațională de tip „educație prin experiment” în vederea dezvoltării capacităților și deprinderilor acționale ale copiilor. Grădinița creează un mediu socio-relațional care stimulează răspunsuri cognitive, afective și comportamentale pozitive și plăcute în timpul programului „Săptămâna Altfel”, a proiectelor extracurriculare și ale activităților de parteneriat local și internațional.

Programul prelungit este atipic prin caracterul de corelare a strategiilor didactice pe nivele mixte de vârstă, cadrul didactic fiind un formator resursă pentru comportamente și valori de viață caracterizate de iubire, respect reciproc, decență, acceptarea multiculturalității. Comunicarea didactică are o structură complexă realizând schimburi informaționale prin care se transmit simboluri, imagini, semnificații sociale care au în vedere schimbări atitudinal-comportamentale pe termen lung. Copiii învață prin exemplu, prin repetare, prin asocierea de sensuri, prin joc prin comunicare verbală și nonverbală astfel încât să ajungă la trăsături de caracter și convingeri pozitive ca ultim scop educațional.

Meniul zilei este conceput in urma anchetei alimentare săptămânale realizată de către asistentul medical din unitate. Medicul școlar avizează conținutul meselor, oferind sfaturi și sugestii de asociere a alimentelor în funcție de nevoile de vârstă și necesarul caloric și nutrițional zilnic.

Activitățile instructiv-educative se adresează copiilor de vârste cuprinse între 2 si 5ani. Pentru copiii în vârstă de 2 ani-3 ani sunt implementate programe orientativ-experimentale pentru stimularea dezvoltării socio-emoționale și adaptarea copiilor în colectivitate. Educatorul puericultor împreună cu profesorul pentru învățământ preșcolar adoptă un curriculum personalizat pentru antepreșcolari, ce cuprinde rutine, tranziții și activități adecvate vârstei de 2-3 ani. 

Activităţile din grădiniţă se vor desfășura integrat, după scenarii zilnice cu generice distincte. Educatoarele concep activităţi comune şi la alegere respectând tema şi subtema săptămânii sugerate in Curriculum national. Diversitatea şi varietatea materialelor încurajează copiii să se manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Noutatea metodologică și specificul Grădiniței Elpis PP constă în abordarea practică a activităților, stimularea interesului pentru natură și experiment direct, concepte preluate din pedagogiile Dalton și Montessori. Dominanta instructivă se focalizează și pe dezvoltarea psihorelațională oferind modele viabile de oameni integri, responsabili, creativi, capabili sa-si gestioneze propriile talente, capabili să conviețuiască într-un context global multicultural complex. 

Activities
Programa

Program  scurt:     8:00 - 13:00
Jocuri, activităţi comune , activităţi alese, activități integrate, activități de tip outdoor, opționale, activități extracurriculare, mic dejun la alegere,  supraveghere medicală, servicii de asistență și intervenție psihologică/logopedică individualizată,  limba engleză -trei zile pe săptămână, schimburi de practică educațională cu parteneri din țară și străinătate, proiecte educative județene, concursuri, program "Școala Altfel".


Program lung :    07:00  - 17:00
Include activităţile de dimineață aferente programului scurt și  Activități recuperatorii și de relaxare după -masa, rutinele mic dejun, prânz şi gustare, timpul de odihnă, activităţi de învăţare non-formală, supraveghere medicală, jocuri didactice.

Schedule
Personal

Echipa de lucru din grădiniță este formată din director, profesori pentru învățământ preșcolar, profesor limba engleză, educator puericultor, îngrijitoare, bucătăreasă, psihopedagog colaborator, medic pediatru colaborator, asistentă medicală, mentor, agent de pază, contabil, consilier etică, voluntari (cadre specializate).

Munca cu copiii presupune multe provocări și oportunități pentru dezvoltarea personală și profesională. Noi credem că ne putem atinge scopurile unindu-ne eforturile, sprijinindu-ne unii pe alții și fiind un exemplu pozitiv pentru copii și familiile lor. Deviza gradiniței "Aici, copilaria e la ea acasă!" ne constrânge să creăm un mediu armonios, sigur, familial, plăcut așa încât fiecare copil să se simtă iubit, sprijinit și încurajat să învețe și să se dezvolte sănătos și frumos.

Devenirea noastră ca indivizi și ca profesori este urmărită cu perseverență, fiind susținută prin comportamente pozitive și politici specifice înregistrate in Manualul angajaților, Regulamentul de ordine interioara, Legea Educației Naționale, Codul muncii din România și  Codul de etică al Fundației Elpis.

Staff
Obiective

GÂNDIM PENTRU VIITOR

OBIECTIVE STRATEGICE:

 1. Asigurarea calității- „o grădiniță ca acasă”

 2. Satisfacerea beneficiarilor: „părinți și copii fericiți”

 3. Parteneriate de excepție- „o comunitate fericită”

 4. Dezvoltare instituțională- „un sistem educațional performant”

Pentru realizarea acestor obiective :

 • ne reinnoim resursele educaționale permanent

 • alegem să fim competenți, instruiți, eficienți, responsabili și integri

 • știm cine suntem în comunitatea dejeană și ce vrem pentru comunitatea noastră

 • manifestăm o atitudine pozitivă pentru provocări și schimbare

 • integrăm copii cu nevoi speciale la toate nivelele de vârstă

 • am dezvoltat un parteneriat puternic cu părinţii, comunitatea, Inspectoratul școlar județean

 • educația centrată pe copil este susținută de experiențe noi, pozitive, plăcute

 • avem prieteni în țară și în străinătate care ne vizitează, ne susțin și ne oferă perspective 

 • prețuim valoarea unui Start de excepție în viață, pentru fiecare copil care vine în Grădinița Elpis

 • abordăm integrativ serviciile oferite copiilor (educație modernă, alimentație diversificată în funcție de nevoi nutriționale zilnice și de sezon, asistare medicală, asistare logopedică, psihologică, alte servicii solicitate de către părinți, în acord cu politicile interne) 

 • investim în viitorul comunității locale oferind părinților un spațiu sigur, curat, vesel, primitor, stimulator pentru achizitii educaționale și formative

 • am creat o echipă de specialiști, unită, motivată, dornică de performanță profesională

Objectives
Proiecte strategice
 • Modernizarea spațiului educațional: dotarea curții cu echipamente moderne de joacă

 • Parteneriate :  International Christian Enterprise USA,  Ecce Homo Holland, Organizatia Blythswood Scoția, Asociația Hoffnung Germania, iar la nivel local parteneriate cu alte grădinițe, Primăria Dej, Secția Pompieri Dej.

Strategic Projects
Contact
Grădinița Elpis PP, Dej

 

Strada Carpați 6

Dej 405200, Jud. Cluj, România

 

gradinitaelpisdej@gmail.com

T: +40 026 422 0002
M: +40 074 811 9778

Contact Us
bottom of page